Ścieżka przyrodnicza „Ptasim szlakiem”

Dystans 2.1 km
Czas trwania 2:30 h
Poziom trudności łatwy
„Ptasi szlak” to jedna ze ścieżek przyrodniczych Parku Narodowego Ujście Warty. Prowadzi betonową drogą (tzw. „Betonką”) przez najbardziej charakterystyczne siedliska zalewowych łąk. Z punktu widzenia amatora ornitologii jest to droga kultowa. Przy ścieżce znajduje się wiata, tablice informacyjne, ławki, platforma widokowa i czatownia ornitologiczna. Powrót tą samą drogą. Dobrze oznakowany dojazd od ronda w Słońsku. Ponieważ poziom wody w tej części parku podlega znacznym wahaniom, ścieżka może być czasowo zalana i tym samym niedostępna. Wybierając się na ten szlak, warto zaopatrzyć się w lornetkę, lunetę i atlas ptaków, jak również w specjalny przewodnik po ścieżce.

Region

Lubuski Przełom Odry

O regionie Obszar siedmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych wzdłuż Odry i Warty,...