Pojezierze Sławskie

O regionie

Pod względem turystycznym obszar Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD należy do wyjątkowo atrakcyjnych regionów województwa lubuskiego. Wpływa na to głównie obecność dużych kompleksów leśnych, sprzyjających pieszym wędrówkom czy grzybobraniu, oraz akwenów, w tym największego w regionie, malowniczego Jeziora Sławskiego, dzięki którym krajobraz okolicy jest bardzo urozmaicony.

Ważnymi elementami pejzażu, wzbogacającymi turystycznie poszczególne gminy, są także liczne zabytki. Jednym z najbardziej interesujących wśród nich jest Zamek Carolath w Siedlisku. Malownicze ruiny wznoszą się na wysokiej skarpie nad Odrą – przejeżdżając przez Siedlisko, nie sposób ich nie zauważyć. Obok zamku rozciąga się park krajobrazowy, założony w XVIII–XIX w. We wsi Siedlisko znajduje się też zabytkowy kościół, a w jego obejściu kaplica grobowa księżnej Wandy z początku XX w. Inne ciekawe obiekty architektury sakralnej zlokalizowane są głównie na terenie gmin Wschowa, Szlichtyngowa i Kotla.

Będąc w okolicy, warto też zatrzymać się na chwilę w malowniczej Sławie, chociażby dlatego, aby zobaczyć piękny park krajobrazowy założony w 1854 r., jeden z największych w województwie lubuskim (45 ha), rozciągający się wzdłuż brzegów Jeziora Sławskiego. W parku znajdziemy pomnikowe drzewa oraz największe w zachodniej Polsce siedlisko bluszczu.

Kolejnym z atutów regionu jest malownicza rzeka Odra, na której organizowane są zawody wędkarskie i kajakarskie, rejsy statkami i wiele innych atrakcji. Nad Odrę przybywają chętnie obserwatorzy przyrody, dla których sezon trwa przez cały rok. Zarówno latem, jak i zimą można tu zobaczyć wiele gatunków ptaków i innych zwierząt.

Uroki okolicy można podziwiać na licznych szlakach turystycznych, trasach rowerowych oraz pieszych. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, teren Lokalnej Grupy Działania wzbogacił się ponadto w urocze zakątki rekreacyjne oraz place zabaw dla dzieci. Warto zagościć tutaj choć na chwilę, aby poznać piękno regionu, skosztować lokalnych produktów i zachwycić się regionalnym klimatem.

O stowarzyszeniu

Kraina Lasów i Jezior – LGD położona jest na terenach równinnych. Tworzą ją gminy Nowa Sól, Siedlisko, Sława, Wschowa, Szlichtyngowa oraz Kotla. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań i inicjatyw na rzecz rozwoju obszaru LGD, promocja oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, prawnych i organizacji, które podejmują działania służące temu celowi. Stowarzyszenie, poprzez swoje działania, mobilizuje mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju oraz dąży do integracji lokalnej społeczności. Aktywizację mieszkańców prowadzimy w ramach wizyt studyjnych. Założone cele realizujemy poprzez organizację szkoleń, kursów, warsztatów i konkursów, prowadzenie działalności wydawniczej, organizację lub udział w targach, konferencjach, seminariach i sympozjach oraz certyfikację produktów i usług charakterystycznych dla obszaru LGD.

W latach 2008–2015 Stowarzyszenie realizowało Lokalną Strategię Rozwoju w ramach osi 4 Leader, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Na rzecz obecnych partnerów LGD zrealizowało łącznie 90 operacji na kwotę 5 629 213,97 zł. Wśród nich znalazły się: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (5 operacji na kwotę 443 235,00 zł), tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (2 operacje na kwotę 300 000,00 zł), utworzenie 3 miejsc pracy, odnowa i rozwój wsi (24 operacje na łączną kwotę 3 998 372,26 zł) oraz tzw. małe projekty (59 operacji na łączną kwotę 887 606,21 zł). W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzono również 2 projekty współpracy, w tym Winnice – Edukacja – Reaktywacja „Winner”, dzięki któremu powstało 7 winnic i 7 miejsc małej architektury winiarskiej oraz strona internetowa i film promocyjny. Łączny koszt realizacji to 99 365,77 zł. Drugim zrealizowanym projektem była Podróż Sentymentalna „Sent”, w którego ramach zorganizowano konferencję, wydano album i film. Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 78 131,65 zł.

W nowej perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 kontynuujemy politykę prowadzoną w ramach inicjatywy Leader, ze szczególnym ukierunkowaniem na promowanie aktywności mieszkańców w kształtowaniu rozwoju obszaru objętego LSR.

Miejsca

Trasy