Trasa Bytnicka wiodąca częścią Puszczy Rzepińskiej

Dystans 13.1 km
Czas trwania 0:50
Poziom trudności łatwy
Trasa obejmuje południowo-wschodnią część Puszczy Rzepińskiej. Jest bardzo łatwa, gdyż obejmuję ścieżkę rowerową.
dystans (km) wysokość m n.p.m.

Miejsca na trasie

Region

Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru

O regionie Obszar objęty działaniem LGD to atrakcyjne przyrodniczo tereny Pojezierza...