Szlak historii i zabytków

Dystans 39.6 km
Czas trwania 10:00 h
Szlak długości 40 km i przez to trudny, ale ciekawy. Wymaga pewnie podzielenia na dwa, może trzy etapy. Zaczyna się w Sarbinowie na południu gminy, na odcinku kilku kilometrów biegnie przez sąsiednią gminę Boleszkowice, przechodzi przez samo Dębno, uwzględniając najciekawsze miejsca, po czym zmierza na północ gminy, kończy się w Warnicach. Różne momenty historii naznaczyły na tej trasie szczególne miejsca. Pierwsze, najstarsze ślady obecności człowieka, pochodzą już z późnego paleolitu. W średniowieczu gospodarowali na tych ziemiach templariusze, joannici, Krzyżacy, wreszcie Nowa Marchia. Były te ziemie areną wojen, w tym wojny siedmioletniej Prusaków z Rosjanami, potem były zawładnięte przez Francję Napoleona. Pod koniec II wojny światowej toczyły się ostre walki z wojskami hitlerowskimi. Ale w okresach pokoju budowały się tutaj zręby cywilizacji przemysłowej.
dystans (km) wysokość m n.p.m.

Miejsca na trasie

Region

Pojezierze Myśliborskie

O regionie Potencjał turystyczny regionu tworzą rozległe kompleksy leśne, umożliwiające...