Szlak kolejowy

Dystans 21.0 km
Czas trwania 5:00 h
Szlak pieszy, żółty, długości 21 km, najsłuszniej jest nazwać "Szlakiem kolei". Biegnie z Dębna na północ, po kolei odwiedzając miejscowości, w których są lub były dworce kolejowe. Najczęściej zespoły budynków zachowały się, ale już nie spełniają funkcji, dla których je zbudowano. Zaczyna się w Dębnie, naprzeciwko zabytkowego dworca kolejowego, dziś nieczynnego. Prócz Dębna są to kolejno: Barnówko (rozebrana), Dyszno (szlak ją ominął), Różańsko. Szlak kończy się przy byłej stacji kolejowej Rościn Krajeński. Wpół drogi między stacjami Dyszno i Różańsko zachował się pamiątkowy kamienny obelisk wysokości 2 m, ustawiony z datą uruchomienia linii kolejowej 30 sierpnia 1882 roku. Obecnie lokomotywy ciągną cysterny z ropą naftową z Barnówka na południe, do Kostrzyna i dalej, do rafinerii.
dystans (km) wysokość m n.p.m.

Miejsca na trasie

Region

Pojezierze Myśliborskie

O regionie Potencjał turystyczny regionu tworzą rozległe kompleksy leśne, umożliwiające...