P3 - Trasa Bagien i Bunkrów

Dystans 10.2 km
Czas trwania 2:35
Zdbice PKS Obelisk, początki szlaków: pieszy żółty ZP188y do Szwecji, rowerowy zielony do Wałcza, czarny pieszy ZP1134s do Iłowca (16 km). Idziemy szlakiem czarnym przez Zdbice, po lewej kościół pw. Św. Krzyża, zbudowany w 1888 r., po lewej parking i ekspozycja wojskowa. Szlak biegnie dalej asfaltem, po prawej obelisk, powyżej pozostałości budynków i okopów, pomnik przyrody - lipy. Wcześniej rozlewisko z ruchomą wyspą, a na niej rosnące drzewa i rzeczka. Za rzeczką spotykamy szlak pieszy czerwony ZP111c, i z nim, z szosy, skręcamy w prawo w drogę leśną. Szlak czarny skręca w lewo w kierunku rezerwatu przyrody i dalej do Golc. Nasza trasa biegnie w prawo pod górkę, szlakiem czerwonym, w lewo - droga nad Jezioro Karpiowe. Szlak z drogi skręca w prawo, skrajem młodnika pod górę i z góry na wschód, ścieżka w lewo na północ, w prawo pod górę w kierunku pozostałości umocnień byłego Wału Pomorskiego, pozostałości bunkra i okopów. W dole widoczne Jezioro Dobre, zygzakiem chodzimy po terenie pozostałości byłych umocnień Wału Pomorskiego, skręcamy drogą leśną na północ, około 120 m, i mamy skrzyżowanie dróg leśnych. Szlak skręca w lewo. Możliwość dotarcia do pozostałości bunkrów - w prawo (około 800 m), po prawej bagienko. Skrzyżowanie dróg leśnych: koniec szlaku czerwonego. W prawo - droga na Poligon Nadarzyce. Wracamy drogą do Zdbic. Znów spotykamy szlak czerwony i dalej nim idziemy drogą na południe, w prawo droga na Jezioro Karpiowe, z prawej dochodzi czarny szlak z Golc, czerwony skręca w prawo w kierunku Golc. My idziemy ze szlakiem czarnym w lewo do Zdbic. Po lewej rzeczka i dalej obelisk, w górę pozostałości po umocnieniach i lipy - pomniki przyrody. Idziemy dalej szosą, po prawej parking i ekspozycja wojskowa, Zdbice, obelisk, PKS, koniec szlaku czarnego, początki żółtego i zielonego rowerowego. Koniec trasy.
dystans (km) wysokość m n.p.m.

Miejsca na trasie

Region

Pojezierze Drawskie i Wałeckie

O regionie Pojezierze Drawskie oraz Pojezierze Wałeckie znajdują się w...