Gminny Ośrodek Kultury

Adres ul. Portowa 7, Stepnica
www http://www.gokstepnica.pl/
e-mail gok.stepnica@op.pl
Telefon +48 91 4188628
W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi 6 świetlic wiejskich oraz Dom Kultury przy ul. Portowej. Wyposażony jest on w salę widowiskową ze sprzętem nagłaśniającym, salę kawiarnianą, zaplecze kuchenne oraz pracownie (w tym komputerową). Prowadzone są tutaj m.in. zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, sportowe, muzyczne i komputerowe. GOK jest również organizatorem lokalnych imprez cyklicznych. Przy ośrodku działają również: Teatr W Krzywym Zwierciadle, grupa taneczna Pomerstep oraz Zespół Ludowy Stepniczanie.

Region

Pobrzeże Szczecińskie

O regionie Pod względem turystycznym obszar LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu...

Powiązane trasy