Pojezierze Poznańskie

O regionie

Obszar LSR znajduje się na Pojezierzu Poznańskim. Obejmuje Równinę Opalenicką, rozciągającą się od Opalenicy do Pniew, na wschód od Wału Lwówecko-Rakoniewickiego i na południe od Pojezierza Międzychodzko-Pniewskiego, oraz Równinę Nowotomyską, która leży w środku Wału Lwówecko-Rakoniewickiego. Zajmuje powierzchnię ok. 60 km na 30–40 km. Przez tereny objęte LSR przebiegają drogi i linie kolejowe o znaczeniu międzynarodowym. Wszystkie trasy o znaczeniu krajowym i międzynarodowym mają układ równoleżnikowy. Droga krajowa nr 2, przebiegająca przez północną (gminy Duszniki, Pniewy i Lwówek) oraz zachodnią (gmina Miedzichowo) część regionu, przez wiele ostatnich lat stanowiła najważniejsze połączenie drogowe z Niemcami i dalej z Europą Zachodnią. Od 2005 r. główny ruch tranzytowy częściowo przeniósł się na autostradę A2, przebiegającą przez gminy Duszniki, Kuślin, Miedzichowo i Nowy Tomyśl. Komunikacja kolejowa również zorientowana jest w układzie równoleżnikowym. Trasa Poznań – Berlin przebiega przez Opalenicę i Nowy Tomyśl, zapewniając miastom szybkie połączenia z aglomeracją poznańską.

W regionie silne są tradycje narodowo-wyzwoleńcze. To tutaj przebiegała część frontu północno-zachodniego powstania wielkopolskiego z lat 1918–19.

Odwiedzający urokliwe okolice turyści mogą skorzystać z oferty licznych na tym terenie gospodarstw agroturystycznych.

O stowarzyszeniu

Budowanie partnerstwa rozpoczęło się w 2004 r. od spotkania przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu czterech gmin, Kuślina, Opalenicy, Lwówka i Dusznik, które zdecydowały o nawiązaniu współpracy. Następnie odbywały się spotkania konsultacyjne we wszystkich gminach oraz warsztaty, które doprowadziły do realizacji, od 30.12.2005 r. do 22.06.2006 r., schematu I Pilotażowego Programu Leader +.

Stowarzyszenie KOLD (pierwsze litery nazw gmin partnerskich) zostało powołane na walnym zebraniu 17 marca 2006 r. Ponieważ w założeniach Stowarzyszenie przyjęło otwarty sposób rozszerzania , stąd wszystkie gminy wstąpiły do niego jako członkowie wspierający. Stowarzyszenie od 19.06.2006 r. do 14.05.2008 r. realizowało II schemat Pilotażowego Programu Leader. W czasie swej działalności LGD – Stowarzyszenie KOLD zyskało wiarygodność na terenie działania , ściśle współpracując z organizacjami pozarządowymi, gminami oraz przedsiębiorcami.

W latach 2007–2008 do Stowarzyszenia przystąpiły kolejne gminy – Nowy Tomyśl, Pniewy i Miedzichowo. Rozpoczęto budowanie lokalnej strategii dla rozszerzonego obszaru, obejmującego odtąd siedem gmin. Cele strategiczne i operacyjne, które założono w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007–2013, zostały poparte wynikami wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych, warsztatów, dyskusji oraz przeprowadzoną analizą SWOT. Były więc bezpośrednią odpowiedzią na określone potrzeby i pomysły. Nadrzędną zasadą, która przyświecała twórcom strategii, było szeroko rozumiane partnerstwo .

LGD KOLD zrealizowała kilka projektów współpracy z sąsiednimi LGD, w tym historyczny dotyczący powstania wielkopolskiego z lat 1918–19, a także projekt z partnerem niemieckim związany z turystyką oraz międzynarodowy projekt z Estonią, Litwą i Słowacja na temat turystycznych szlaków bajkowych. Oprócz Leadera, realizowano także projekty z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Erasmusa + z partnerami z Niemiec, Słowacji, Litwy i Francji, a także z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Miejsca

Trasy