Krzywicki mszar

Adres Krzywice
Rezerwat przyrodniczo-florystyczny o powierzchni 5,95 ha, położony na północ od miejscowości Krzywice, na terenie Nadleśnictwa Nowogard. Powstał w celu zachowania ekosystemu torfowiska wysokiego (mszar wysoki kępowo-dolinkowy) wraz z rzadką i podlegającą ochronie roślinnością (m.in. turzyca bagienna, rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, bażyna czarna, przygiełka biała, bagno zwyczajne). Na terenie rezerwatu można też spotkać kumaka nizinnego, rzekotkę drzewną, ropuchę szarą, żabę moczarową, a także padalca i jaszczurkę zwinkę. Rezerwat położony jest na terenie obszaru Natura 2000.

Region

Pobrzeże Szczecińskie

O regionie Pod względem turystycznym obszar LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu...

Powiązane trasy