Pomnik Poległych

Adres Maszewo
Pomnik jest ostatnim punktem na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej W dolinie rzeki Leśnicy. Znajduje się na niewielkim, otoczonym wodą cyplu. Poświęcony jest poległym w I wojnie światowej mieszkańcom Maszewa. Wybudowany w stylu modernistycznym w roku 1926. O jego wyjątkowości świadczy rozmach, z jakim go zbudowano (zwykle były to niewielkie obeliski) i lokalizacja (zazwyczaj znajdowały się w centrum miejscowości). Po II wojnie światowej popadł w ruinę. Odremontowano go w 1993 r. dodając dwie tablice, w języku polskim i niemieckim, o treści "Dla pokojowego współżycia (ku pamięci niemieckim i polskim ofiarom z Wojen Światowych 1914-1918, 1939-1945), żyjącym ku przestrodze i pojednaniu /w 1926 roku w Maszewie zbudowany/ w 1993 roku w Maszewie, w niemiecko-polskim współdziałaniu restaurowany." Pomnik zaprojektował Gregor Rosenbauer, autor m.in. budynku Szkoły Rzemiosł przy pl. Kilińskiego w Szczecinie, "Ptasiej fontanny" w ogrodzie Różanka czy budynku Pommersche Bank w Koszalinie.

Region

Pobrzeże Szczecińskie

O regionie Pod względem turystycznym obszar LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu...

Powiązane trasy