Linia kolejowa

Adres Stawin
Już od pierwszej połowy XIX w. istnieją linie kolejowe w Polsce. Jedną z najstarszych jest linia nr 351, Poznań Główny – Szczecin Główny (ma ponad 160 lat). Odcinek ze Szczecina do Stargardu Szczecińskiego zbudowano w roku 1846. W tym samym roku, 4 marca, spółka akcyjna Stargard-Posener Eisenbahn-Gesellschaft (SPE), czyli Towarzystwo Kolei Żelaznej Stargardzko-Poznańskiej, otrzymało od króla Friedricha Wilhelma IV Hohenzollerna koncesję na budowę linii w kierunku Poznania. Budowę rozpoczęto 20 marca 1846 od strony Stargardu Szczecińskiego, zakończono w roku 1847.

Region

Pojezierze Myśliborskie

O regionie Potencjał turystyczny regionu tworzą rozległe kompleksy leśne, umożliwiające...

Powiązane trasy