Kościół

Adres Dolsk
Kościół wiejski w Dolsku znajduje się tuż obok budynku dawnej szkoły. Fundatorem nowego kościoła w 1740 r. był ówczesny właściciel majątku, Hans Wilhelm von Mörner. W muzeum w Myśliborzu przypadkiem odnaleziono list z 1878 r., skierowany do potomnych, podpisany przez ówczesnego patrona kościoła, Friedricha Carla Tassilo von Tresckow oraz przez radę parafialną. Aktualna trzykondygnacyjna wieża powstała po pożarze w roku 1878. Z wyposażenia zachował się dawny ołtarz ambonowy, ale dzisiaj ambona jest oddzielona od ołtarza. Zachowana barokowa chrzcielnica być może pochodzi z wcześniejszego kościoła. Nad zakrystią jest przeszklona loża kolatorska, w której zasiadały rodziny kolejnych właścicieli majątku. Nad tympanonem portalu zachodniego umieszczone są herby fundatorów: Beaty Elizy von Marwitz i Hansa Wilhelma von Mörnera. Na piętrze wieży dzwonów zachował się mechanizm zegarowy i jest szansa, że da się go ożywić.

Region

Pojezierze Myśliborskie

O regionie Potencjał turystyczny regionu tworzą rozległe kompleksy leśne, umożliwiające...

Powiązane trasy