Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Adres Mosty 2, Danowo
Telefon +48 91 4612013
Kościół filialny parafii pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Mostach. Późnogotycka świątynia została wybudowana na przełomie XV i XVI wieku z kamienia. Dwa stulecia później dostawiono do niej wieżę. Zrekonstruowana ze zniszczeń wojennych dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. Przed rokiem 1995 plac przykościelny był cmentarzem ewangelickim, który został zniszczony w latach 60. XX-wieku. Dopiero w latach 2008-2009 teren uporządkowano, a wydobyte spod ziemi nieliczne płyty nagrobne oczyszczono i wyeksponowano.

Region

Pobrzeże Szczecińskie

O regionie Pod względem turystycznym obszar LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu...

Powiązane trasy