Węzeł hydrotechniczny

W latach 60. XX w. na potrzeby prężnie funkcjonującego PGR-u w Dąbroszynie wzbogacono system gospodarki wodą. Otóż na wypadek dotkliwej suszy zbudowano magazyn wody, piętrząc o ok. 2 m rzeczkę Witnę w jeziorze Wielkim, a następnie wybudowano system kanałów do nawodnienia łąk. Całe założenie jest łatwe do prześledzenia z punktu schodzenia się kanałów i systemu zastawek znajdujących się przy drodze z Witnicy do przeprawy promowej oraz przemieszczając się kilkaset m na południe, z biegiem Witny aż do pompowni „Witnica”.

Region

Lubuski Przełom Odry

O regionie Obszar siedmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych wzdłuż Odry i Warty,...

Powiązane trasy