Spichlerz

Adres ul. Nadrzeczna, Goleniów
XVIII-wieczny ryglowy spichlerz nad Iną to jedyna pozostałość dawnych zabudowań portowych w mieście. Port w Goleniowie funkcjonował od XIV stulecia. Miasto znakomicie wykorzystywało dogodne położenie nad Iną i bogaciło się na handlu oraz transporcie wodnym, zwłaszcza w okresie przynależności do Hanzy. W XIX stuleciu port stracił na znaczeniu, część budynków została rozebrana.

Posłuchaj

Region

Pobrzeże Szczecińskie

O regionie Pod względem turystycznym obszar LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu...

Powiązane trasy