Kościół św. Jerzego z neogotycką plebanią

Adres ul. Gen. W. Andersa 6, Goleniów
www http://www.swjerzy.goleniow.pl/
e-mail parafia@swjerzy.goleniow.pl
Telefon +48 91 4182597
Budowę kościoła św. Jerzego rozpoczęto w 1930 r. Od początku była to świątynia katolicka. W czasie II wojny światowej prowadzono tu działalność duszpasterską dla mniejszości katolickiej, w tym dla Polaków z Wielkopolski i Kujaw, przywożonych tu na roboty. Z przedwojennego wyposażenia kościoła zachowały się oryginalne witraże w jego starej części, a także trzy XIX-wieczne dzwony, które trafiły tu z innej świątyni. W latach 80. ubiegłego stulecia, dzięki ofiarności i pomocy parafian oraz ks. proboszcza, kościół rozbudowano. Rozebrano starą część kościoła, pozostawiając jego ścianę frontową ze starymi witrażami, a całej świątyni nadano nowoczesny wygląd. Od północnej strony do świątyni przylegają zabytkowe zabudowania plebanii. Przed kompleksem budynków stoją dwie rzeźby - papieża Jana Pawła II i Jezusa Miłosiernego - zaprojektowane i wykonane przez słynnego rzeźbiarza Czesława Dźwigaja. Przed budynkiem plebanii rośnie sosna żółta - pomnik przyrody.

Region

Pobrzeże Szczecińskie

O regionie Pod względem turystycznym obszar LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu...

Powiązane trasy