Góra Lotnika

Adres Zabrodzie
Wzniesienie, które znajduje się ok. 5 km na północ od Goleniowa, jest przykładem piaszczystego wału morenowego. Jest najwyższym wzniesieniem (w południowej części Równiny Goleniowskiej - 30,4 m n.p.m. Zwana jest "Górą Lotnika", dawniej "Górą Dzwonów". Nazwa ta wiązała się z legendą o dzwonach z kościoła pw. św. Katarzyny, zakopanych w ziemi w czasie wojny trzydziestoletniej.

Posłuchaj

Region

Pobrzeże Szczecińskie

O regionie Pod względem turystycznym obszar LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu...

Powiązane trasy