Park w Wąsowie

Adres 64-316 Kuślin, Wąsowo

Park rozplanowany jest na terenie o urozmaiconej rzeźbie terenu, po obu stronach wydłużonej doliny, gdzie dawniej znajdował się staw. Pierwotnie założony w XVIII w. wokół pałacu barokowo-klasycystycznego. Obecnie powierzchnia parku wynosi 50,13 ha. Centralną część stanowi staw i wydłużona dolina z dwiema polanami. Park porastają liczne drzewa pomnikowe. Jego wiek określa się na ok. 300 lat. Drzewostan parku jest dobrze zachowany, a na jego obszarze rośnie w sumie ok. 250 drzew. Park jest udostępniony do zwiedzania. W części północnej znajduje się cmentarzyk rodziny Hardtów z końca XIX w.; w parku mieści się także stajnia z wybiegiem dla koni i zagroda z lamami.

Region

Pojezierze Poznańskie

O regionie Obszar LSR znajduje się na Pojezierzu Poznańskim. Obejmuje Równinę...

Powiązane trasy