Figura kobiety

Adres Budachów, 66-630 Krosino, Budachów

Figura ta przedstawia kobietę robiącą pierogi. Jest związana z ważnym świętem dla Budachowa – Festynem Ruskich Pierogów.

Region

Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru

O regionie Obszar objęty działaniem LGD to atrakcyjne przyrodniczo tereny Pojezierza...