Park

Adres 64-312 Brody
Park pochodzi z początku XIX w. W bogatym, starym drzewostanie spotkać można m.in. dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, wiązy szypułkowe, jesiony, topole czarne i białe, buki pospolite, platany, a także klony, kasztanowce i graby. Wjazd do parku od wschodu wiedzie przez murowaną bramę parku z żelazną kratą, wzniesioną w końcu lat 80. XIX w.

Region

Pojezierze Poznańskie

O regionie Obszar LSR znajduje się na Pojezierzu Poznańskim. Obejmuje Równinę...

Powiązane trasy