Aleja dębowa

Adres Brzeźnica
Drzewa znajdujące się przy alei mają ponad 200 lat i doskonale wpisują się w wiejski krajobraz.

Region

Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru

O regionie Obszar objęty działaniem LGD to atrakcyjne przyrodniczo tereny Pojezierza...