Bolechowo

Podczas prac archeologicznych badacze odkryli artefakty pochodzące z epoki brązu i młodszej epoki kamienia. Pomóż im w wykopaliskach i odnajdź kesza. Podpowiedź Kamienny kesz.

Region

Pobrzeże Szczecińskie

O regionie Pod względem turystycznym obszar LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu...