Bazar

Adres Zasieki, 68-343 Brody Żarskie, Zasieki

Bazar położony w pobliżu przejścia granicznego Zasieki – Forst. Na terenie drogi dojazdowej do bazaru znajdują się zakłady fryzjerskie, obiekty świadczące usługi gastronomiczne i noclegi, sklepy oraz stacje paliw.

Region

Łużyce Dolne

O regionie Obszar objęty działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Grupa...