Kesz Bojadła

Adres ul. Kościelna, 66-130 Bojadła
Wchodząc do pięknego parku pałacowego i idąc aleją główną możemy podziwiać piękno okolicznej przyrody. Po przejściu kilku m od głównego wejścia znajdziesz się na zielonym mostku umożliwiającym przekroczenie kanału pałacowego. Po prawej stronie, tuż pod mostkiem ukryta jest niespodzianka. Czy uda Ci się ją znaleźć?

Region

Wał Zielonogórski i Kotlina Kargowska

O regionie Gminy wchodzące w skład LGD Między Odrą a Bobrem są położone wzdłuż...

Powiązane trasy