Kordegardy

Adres 66-130 Bojadła
Po obu stronach bramy pałacowej znajdują się dwie bliźniacze kordegardy (wschodnia i zachodnia), zwane inaczej warowniami. Zbudowane zostały w 1. połowie XVIII w., a do dnia dzisiejszego zachowały się ich piękne zdobienia.

Region

Wał Zielonogórski i Kotlina Kargowska

O regionie Gminy wchodzące w skład LGD Między Odrą a Bobrem są położone wzdłuż...

Powiązane trasy