Pałac – willa Eichenhorst

Adres 64-330 Opalenica, Porażyn
www http://www.oswporazyn.poznan.lasy.gov.pl/
Telefon +48614477294
Pałac „Gniazdo dębów” został wzniesiony pod koniec XIX w., od 1920 r. obiekt należał do generała Kazimierza Sosnkowskiego. Po II wojnie światowej swoją siedzibę miało tam Technikum Leśne, a w 1993 r. Nadleśnictwo Grodzisk utworzyło w nim ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, natomiast w obiekcie byłego internatu stworzono hotel. Pałac otacza 27-hektarowy park, w którym znajduje się kilkanaście drzew o statusie pomników przyrody. W odległości ok. 500 m od pałacu, w lesie, znajduje się kapliczka – mauzoleum Sosnkowskich.

Region

Pojezierze Poznańskie

O regionie Obszar LSR znajduje się na Pojezierzu Poznańskim. Obejmuje Równinę...

Powiązane trasy