Kesz: Ścieżka edukacyjna w Parku OKSiR

Zabytkowy park przy tzw. „Belwederze” stanowił pierwotnie część parku założonego przez księcia Hermana von Pücklera. Wyjątkowością tego parku jest historyczny drzewostan, znajdują się tutaj liczne dęby szypułkowe, buki zwyczajne, lipy drobnolistne, dęby czerwone. Po terenie parku wiedzie ścieżka edukacyjna, gdzie został ukryty kesz. Stojąc twarzą do budynku od strony ulicy Wojska Polskiego należy udać się w lewą stronę, gdzie znajdziemy początek ścieżki. Kręta brukowa trasa zaprowadzi nas do jednej z tablic dotyczących węgla brunatnego. Przy niej znajduje się pewien obiekt. W nim znajdziemy skrytkę. Podpowiedź: magnetyk.

Region

Łużyce Dolne

O regionie Obszar objęty działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Grupa...

Powiązane trasy