Bobrowa Polana

Adres Klępino, 73-110 Stargard , Klępino

W niedużym kompleksie leśnym w obrębie terytorialnym sołectwa Klępino z inicjatywy społeczności powiatu stargardzkiego powstała polana edukacyjna. Do tego miejsca dociera wiele wypraw, wycieczek, a także indywidualnych turystów. To Bobrowa Polana, miejsce atrakcyjnych warsztatów i happeningów, gdzie wcielane w życie są działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego. Na polanie ustawiono panele edukacyjne, obejmujące zagadnienia takie jak gospodarka leśna, ochrona zwierząt, recykling, odnawialne źródła energii. Oczywiście na polanie stosowane jest zaplecze ekosanitarne.

Region

Równina Pyrzycko-Stargardzka

O regionie Wizyta w regionie to świetna okazja do kontaktu z przyrodą otwartych przestrzeni i...