Bobrowicki niedźwiedź

Adres Bobrowice, 66-627 Bobrowice

Herb gminy Bobrowice przedstawia znajdującego się w srebrnym polu i na zielonym wzgórzu czarnego niedźwiedzia stojącego na tylnych łapach. Po prawej stronie widnieje złoty ul, po stronie lewej – czerwona wieża miejska z otwartą bramą. Odzwierciedleniem herbu jest drewniana figura niedźwiedzia, która znajduje się w centrum wsi przed świetlicą wiejską oraz remizą.

Kesza szukaj pod miejscem, gdzie mieszkają producentki przysmaku najbardziej lubianego przez misie. Powodzenia!

 

Region

Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru

O regionie Obszar objęty działaniem LGD to atrakcyjne przyrodniczo tereny Pojezierza...