Rezerwat "Wielki Bytyń"

"Wielki Bytyń" to rezerwat krajobrazowy, 45% jego powierzchni stanowią wody jezior. Jest on największym rezerwatem w województwie zachodniopomorskim i jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Jego łączna powierzchnia wynosi 1826,55 ha. Występują tu gatunki rzadkie w skali krajowej, a nawet europejskiej. Żyje tu olbrzymia ilość gatunków zwierząt ujętych na wykazach i listach gatunków chronionych, zagrożonych i ginących, w tym 12 gatunków wpisanych do czerwonej księgi zwierząt. Nad wodami jezior bytuje bóbr i wydra, w zachodniej stronie rezerwatu żyje wolnościowe stado żubra nizinnego. W otaczających jeziora lasach żyje większość typowych dla tego regionu ssaków. Ostoja Wielki Bytyń leży na szlaku migracyjnym wilka.

Region

Pojezierze Drawskie i Wałeckie

O regionie Pojezierze Drawskie oraz Pojezierze Wałeckie znajdują się w...

Powiązane trasy