Grodzisko nad Bytyniem cz. 2

Wczesnośredniowieczne grodzisko na półwyspie Zamkowym jeziora Bytyń Wielki powstało najprawdopodobniej na początku XII w. Ma ono średnicę około 100 m, usytuowane jest na naturalnym wzniesieniu o wysokości 131 m n.p.m. Zbudowane z trzech części: właściwego stożka o wypłaszczonym szczycie i stromych zboczach, fosy oraz wału chroniącego fosę. Grodzisko to przez wielu naukowców identyfikowane jest z grodem Bytyń, wspominanym przez Galla Anonima.

Region

Pojezierze Drawskie i Wałeckie

O regionie Pojezierze Drawskie oraz Pojezierze Wałeckie znajdują się w...

Powiązane trasy