Rzeka Piławka

Rzeka Piławka, prawy dopływ Dobrzycy, wypływa z jeziora Betyń Mały, ale za jej początek można też uznać ciek wodny przepływający z jeziora Bytyń Wielki i wpadający do Betynia Małego. Piławka kończy swój bieg na północny-wschód od Wałcza, na całym swym biegu płynąc w granicach gminy Wałcz. Jej długość to ok. 22 km. Na całym swym biegu tworzy malownicze meandry, przepływając w znacznej części przez podmokłe łąki. Brzegi miejscami łagodne, miejscami natomiast wysokie skarpy.

Region

Pojezierze Drawskie i Wałeckie

O regionie Pojezierze Drawskie oraz Pojezierze Wałeckie znajdują się w...

Powiązane trasy